Wat is haptonomie?

Haptonomie betekent letterlijk de leer van de tast, welke ons grootste zintuig is.

De haptonomie houdt zich bezig met contact tussen mensen onderling en hun omgeving, met bewustwording, verheldering en ontwikkeling van het gevoelsleven. Bevestigend affectief contact is erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling en dat blijft het gedurende het gehele leven.

Een mens is een voelend wezen, zo verbindt hij zich met zichzelf, de omgeving en andere mensen. Als het vermogen om zich te verbinden niet goed is ontwikkeld of beschadigd is geraakt, is het moeilijk om echt contact te ervaren. Dan overheerst het denken. Dit heeft invloed op het gevoel van welzijn en kan uiteindelijk leiden tot ontevredenheid, onrust, verstoorde relaties, een onvermogen om relaties aan te gaan en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

Haptonomie is een weg om beter in contact te komen met je zelf.  Door de taal van je eigen lichaam en de daarbij behorende gevoelens bewust te ervaren, ontstaat ruimte voor jezelf en daardoor ook voor anderen. Door je dit bewust te worden kun je ook bewuster kiezen in wat je wel en niet wilt.

Wat is haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie.

 

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Met “haptonoom” wordt degene aangeduid die binnen zijn / haar eigen beroep op haptonomische grondslag werkt. Daartoe is in ieder geval een basisopleiding haptonomie gevolgd.

De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als een van de toepassingen van de haptonomie. De haptotherapeut leert een nieuw beroep, past de haptonomie toe in de begeleiding van mensen in therapeutische zin en laat daarmee vaak zijn oorspronkelijke beroep los. Een haptotherapeut heeft minimaal een vierjarige beroepsopleiding gevolgd. Een GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VVH en verplicht zich daarmee o.a. tot regelmatige na-en bijscholing.

(tekst overgenomen van de VVH)