• Hoe ik werk……

  Share Button

   

  GZ | haptotherapie Groningen

  Haptotherapie en veerkracht

  Van uw klacht naar uw kracht….

  Ik combineer Haptotherapie met o.a. EMDR, tekentherapie, logopedie en wandelcoaching. Het integreren van deze verschillende therapievormen heeft een meerwaarde. Want er is aandacht voor zowel het lichaam (ademing, gevoelens, emoties) als voor de geest (gedachten en beelden) en de ziel. In mijn benadering probeer ik mensen via het ontwikkelen van hun bewustzijn te leiden naar het verstaan van de vragen en klachten. Bij mijn integrale therapie stem ik de behandeling af op de individuele cliënt en gebruik daarbij m’n intuïtieve vermogens. Zoals gezegd, ieder mens is verschillend! 

  Zie voorbeeld casussen

  Over haptotherapie. Haptotherapie handelt over de kunst van de tastzin. Om te kunnen veranderen, of beter gezegd, om onszelf te kunnen worden, is het belangrijk om onszelf te kunnen ervaren en beleven in het hier-en-nu. Door aanraking en andere oefenvormen biedt haptotherapie daartoe een waardevolle ingang. Er kan lichamelijk ervaren worden hoe we onszelf werkelijk voelen en hoe we ons voelen in relatie met anderen. Haptotherapie biedt een ingang om te ontdekken hoe onze patronen verlopen. Hoe we grenzen ervaren en aangeven, of we in staat zijn te geven en te ontvangen. Of we onze behoeften kunnen ervaren en aan durven te geven, of we ruimte in durven te nemen, etc. Met dit ontdekken worden soms oude pijnen blootgelegd, die dan eindelijk de ruimte kunnen krijgen. Dit kan zeer bevrijdend werken.

  Over EMDR. Als haptotherapeut kom ik soms tegen dat mensen last houden van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden die hun stemming, hun gedrag en hun emoties blijvend negatief beïnvloeden. Als EMDR master practioner kan ik cliënten eventueel verder helpen als zij belast zijn met dergelijke, soms traumatische, ervaringen.  EMDR is een kortdurende en krachtige behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende ervaringen. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, een beeld dat je ziet of een gedachte die je niet meer kunt herleiden, de beelden en de gevoelens aan een gebeurtenis of onbewuste ervaringen levendig terugbrengen. Inclusief alle mentale en lichamelijke reacties van toen. Door EMDR toe te passen is het vaak mogelijk de belastende ervaring te verzachten.

  Aanraking in haptotherapieHaptotherapie in Groningen

  Over logopedie. Logopedie gaat over communicatie … Problemen op het gebied van communicatie kunnen zich vertalen naar adem-en stemproblemen. Onze stem geeft ons veel informatie over wie we zijn of over wie we proberen te zijn en elke stem is uniek en herkenbaar! Via onze manier van spreken en onze stem maken we onszelf kenbaar aan de ander. Daar is een goede techniek voor nodig. Anderzijds geven adem- en stemproblemen ons een prachtige ingang en kans om dichter bij onze eigen zieleklank te komen, gesteund door onze adem. Door niet te doen, maar vooral door te laten gebeuren! Dit laatste geldt vooral ook voor onze zangstem. Het tot bloei laten komen van ieders eigen unieke zangstem is voor mij een boeiende uitdaging! Mijn integrale aanpak maakt dat ook logopedische stoornissen als stotteren, mutisme, spreekangst en andere communicatieproblemen behandeld kunnen worden.

  haptotherapie en het fijnstoffelijkeHaptotherapie en tekenen

  Over tekentherapie. Tekenen is een prachtige manier om onbewuste informatie uit heden en verleden bewust te worden. Juist dat geeft ons antwoorden en biedt ingangen tot verandering. Tekenen kan o.a. helpen bij verwerking van verlies/trauma’s, bij het stimuleren van creativiteit, bij het in contact komen met fijnere energielagen (chakra’s), bij het bewust worden en uiten van emoties en bij het ontdekken van onvermoede kanten in onszelf! Niet voor niets wordt tekenen vaak gebruikt in loopbaantraining. Tekenen is bij uitstek een therapiemiddel voor kinderen. Het geeft veel informatie over wat ze vaak nog niet onder woorden kunnen brengen. Tekenervaring is geheel niet nodig.

  Over energetische therapie. Als we het hebben over energetische therapie dan gaat dat over onze fijnstoffelijke, niet direct zichtbare, maar wel voelbare energielagen. Hoe meer we ons bewust worden van onszelf, hoe meer we gaan ervaren van deze fijnstoffelijke energielagen. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand een klacht heeft, maar dat niemand de medische oorzaak ervan kan vinden? Het gaat dan bijna altijd over energetische klachten, die voortkomen uit verstoringen in bepaalde energiegebieden van ons lichaam. Uitdrukkingen als: het ligt me zwaar op m’n maag, het gaat me aan m’n hart, met dichtgeknepen keel, refereren naar deze energetische klachten. Via aanraking , tekenen en healing kunnen langdurige verstoringen in deze gebieden voelbaar, zichtbaar en vervolgens losgelaten worden